Galavečer českého veteránismu

26.06.2014 15:44

Současnost a budoucnost FKHV

 

Milovníci, majitelé i znalci historických vozidel se setkali na I. Galavečeru

českého veteránismu v sobotu 18. ledna.  Na setkání v nezvyklém prostředí unikátní víceúčelové haly Mercedes Fora v Praze 4 je pozvala Federace Klubů historických vozidel.

 

Nejdříve všechny pozdravil  ředitel MBCZ pan Florian Müller.

 

Potom účastniky přivítal president Federace Jan Täubel a krátce je informoval  o vzniku,  postavení,  činnosti a plánech  Federace.

FKHV je občanské sdružení, které zastřešuje 6 organizací s téměř 6 700 členů, současně je  národní autoritou FIVA  a jako takové je právnickou osobou, která zajišťuje testování vozidel na historickou původnost a jejich propouštění do silničního provozu. Ale veškerou činnost, která s tím souvisí, stále vykonává jedna či dvě osoby (díky jim!).

 

Zájem o historická vozidla roste, stoupá jejich počet i rozmanitost, v minulém roce bylo testováno skoro 20000 vozidel - a situace se stává neúnosnou. Je nezbytné vybudovat stabilní administrativní zázemí s placeným personálem, který ponese hlavní administrativní zátěž, odpovědnost za finance, za databáze. To bude spojené s růstem nákladů, proto bylo nutné přistoupit k navýšení příspěvku na každoroční testování vozidel o částku 100,- Kč na vozidlo. Neobjektivní ostrá kritika některými jedinci, neznalými rozsahu práce i souvislostí, byla jedním z důvodů, že se Federace rozhodla, informovat o své činnosti i o svých plánech.

FKHV bude současně jednat se státní správou o účasti na financování této agendy.

 

Ze závěru přivítání Jana Täubla cituji: „Chceme, aby nás bylo slyšet a vidět, aby si stát uvědomoval, že se nejedná už jen o zájmovou činnost hrstky nadšenců s rukama od šmíru, ale že se jedná o silné ekonomické odvětví, které dává práci tisícům lidí, které plní i kulturně historickou funkci v zachování artefaktů technické historie, které přispívá k udržení určitých řemesel, odborností a technologií při životě a jako takové si zaslouží pozornost a podporu.“

Na závěr poděkoval kolegům z AKHV v ÚAMK a z AVCC v AČR a presidentům obou institucí pánům Ječmínkovi a Vaníčkovi za přátelskou a férovou atmosféru a spolupráci ve prospěch veteránské obce – a všem účastníkům popřál dobrou zábavu.

 

Dále se u mikrofonu vystřídali s krátkou informací zástupci všech občanských sdružení, sdružených v FKHV:

Český klub historických vozidel, založený 1990, sdružuje 37 klubů s 800 členy, president Pavel Fiala

VCC ČR, založený 1967, sdružuje 73 klubů s 4200 členy, president Václav Kafka

Mercedes Benz klub, založený 1963 v hospůdce na Kampě jako první v Evropě a čtvrtý na světě, president MUDr. Jaroslav Větvička

Rolls-Royce Enthusiasts Club,  byl založený před deseti lety, je jediný v zemích bývalého východního bloku, president  Jiří Černý

UK užitkové a vojenské historické techniky, zájem sběratelů i veřejnosti v poslední době stoupá, sdružuje 31 klubů, 750 členů, president Karel Kadlec

Asociace klubů amerických vozidel, sdružuje 5 klubů s 300 členy majitelů a příznivců amerických automobilů, president Petr Belinger.

 

Moderátor večera ještě ohlásil rychlostní zkoušku a na podium pozval znova Václava Kafku, aby vyhlásil Pohár federace.

Federace se plně věnovala  testování historických vozidel a všeho, co s tím souviselo a stala se neosobní, úřednickou institucí. Pro rok 2014 a pro další roky proto bude vyhlášen Pohár federace, seriál akcí, reprezentujících nejvyšší organizační, kulturní a sportovní kvalitu a různorodost veteránského hnutí. Výběr vítězů kategorií z dvanácti navržených podniků nebude jednoduchý, ale už je ustavená zvláštní komise, nazvaná Akademie, která má připravená pravidla pro vyhodnocení těch nejlepších. Vítěz bude vyhlášen koncem roku na Galavečeru, který by měl mít větší účast než ten lednový. Pohár odhalil Jan Täubel.

 

Po přestávce na občerstvení přišlo příjemné překvapení hlavně pro ženy – přehlídka módy z dvacátých a třicátých let. Jak zdůraznila moderátorka, některé modely byly repliky, zhotovené podle starých vzorů, jiné byly originály, věnované původními majitelkami.

 

Na závěr programu pozval moderátor k mikrofonu pravděpodobně nejstaršího,

stále aktivního veteránistu ing. Josefa Nalezence, potom mistra známého a uznávaného veteránisty v celém světě, Václava Zapadlíka, a nakonec to nejlepší, Libuši Šulcovou, která místo posedávání v parku stále vodí svojí BSA rok výroby 1927, se sidecarem, a nějakou paní Brutarovou, která pořád neví, čím si zasloužila uznání.

 

Na závěr příjemného večera hudba přilákala páry na taneční parket.

 

Jaroslava Brutarová

 

 

Bližší o historii a činnosti FKHV najdete na  https://www.fkhv.net

—————

Zpět