FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL

26.06.2014 15:27

Z historie veteránského hnutí

 

Veteránské hnutí vznikalo v československé republice pomalu a neorganisovaně, několik nadšenců existovalo už ve třicátých letech.   Činnost Autoklubu republiky československé, přerušená v době druhé světové války, byla po roce 1945 na krátko obnovena.

 

Původní plaketa Autoklubu republiky československé líc a rub

 

Po roce 1948  autoklub jako buržoazní organisaci nahradil Dobrovolný svaz lidového motorismu a později Ústřední automotoklub Svazarmu. Svazarm zvyšoval počet členů kromě jiného zakládáním značkových klubů, členové si vzájemně radili při opravách vozidel a obstarávání náhradních dílů, jezdili na společné výlety. Svazarm jejich činnost moc neomezoval, jen bylo třeba posílat hlášení o počtu členů, o zvyšování branné připravenosti, vítaná byla i účast na oslavách prvního máje nebo Velké říjnové revoluce.

Po roce 1960 vzniklo několik klubů historických vozidel, seznamovali se s pamětníky, pořádali přednášky, výstavy i sportovní podniky, úspěšně se zúčastňovali akcí v zahraničí.

Pro některé bylo členství v ÚAMK Svazarmu nepřijatelné, například skupina bývalých závodníků a funkcionářů ACČR  existovala v rámci Vědecko-technické společnosti, v Autodružstvu Praha byl zájmový kroužek fandů značky „Z“.

Několik prozíravých jedinců získávalo vozidla běžných i vzácných značek, sbírali dokumentaci a během času vybudovali sbírky velké rozsahem i hodnotou.

 

 

V polovině šedesátých let bylo ve vzduchu znát uvolnění, v budově Autoklubu se scházeli pamětníci a nadšenci z celé republiky, hovořilo se o obnově Autoklubu republiky československé, o významu historie, o sběratelství.

Skupina sedmnácti obdivovatelů značky „Z“ založila 7. 11. 1967 Veteran Car Club Praha, následovaly kluby v Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Rožnově pod Radhoštěm a jinde. Naděje skončily 21.8. 1968, z Veteran Car Clubů se zase staly základní organisace Svazarmu, navíc byla zřízena nadřazená Komise Svazarmu pro HV, předsedou  komise se stal Václav Kafka, členové výboru  Václav Kafka ml. a Pavel Národa. Pro  zahraničí byl Svazarm nepřijatelný,  používal se název Veteran Car Club Československa. Proč ne, Lenin  se přece jmenoval Uljanov a Velká říjnová revoluce byla v listopadu. Veteran Car Club Československa se stal jedním z prvních členů nedávno založené organizace FIVA a nositelem národní autority FIVA.

                                                                                  

                Logo FIVA                               Logo VCC Praha

 

 

Doma začalo na úrovní dopravních inspektorátů jednání o možnosti používání historických vozidel v běžném provozu. První úspěch, lokální půjčování převozních poznávacích značek, přišel na počátku sedmdesátých let. S respektováním kodexu FIVA se připravovala první pravidla o testování, komisích a průkazech. Současně se pořádaly sportovní podniky, výstavy, občas se podařilo  vyjet do zahraničí.

 

První vzpomíkovou jízdu „1000mil československých“ uspořádal VCC Praha

v roce 1970. Vlevo Václav Kafka starší s Daimlerem, vpravo francouzská  posádka na Peugeot rok výroby 1922

 

V roce 1986 začíná jednání pana Václava Kafky  se státními orgány  pro dopravu (s panem Pavel Tunklem  ) a s orgány policie (s panem Jiřím Konečným) o začlenění historických vozidel do legislativy státu. Je vytvořen systém půjčování zvláštních trvale manipulačních poznávacích značek. Systém byl zpracován  Vaškem Kafkou a Pavlem Národou  a předán ke schválení. 

 

V roce 1990 je dosažen významný úspěch, jsou schváleny „Prováděcí zásady“  jednotného systému omezeného provozu histrorických vozidel na veřejných komunikacích.  Zásady určují podmínky vydávání průkazů HV, evidence,  testování. Je třeba určit  testovací komise, školit komisaře, administrativí práce přibývá, Přichází i jednání s pojišťovnami o snížení pojistného pro historická vozidla.

 

Po  roce 1989  výbor VCC ČR rozhodl, vystoupit ze Svazarmu a stát se členem obnovenéh Autoklubu republiky českovenské. Autoklub sdružuje většinu veteranklubů a stává se nositelem Mezinárodní autority FIVA. Ing Pavel Národa má významný podíl na jednáních o vrácení historické budovy  autoklubu v Opletalově ulici.

 

Se vstupem do AKČSR však nesouhlasily všechny kluby vystupující ze Svazarmu. Tak vznikly tři skupiny veteránistů .

 

První a velká většina klubů vstoupila do AKČSR (České, Moravské, Slovenské kluby) a měla název „Svaz historických vozidel“. Svaz vstoupil do FIVA a stal se národní autoritou.

Druhá skupina veteránistů založila Auto-moto Veteran Klub, název se brzo změnil na  „Československý klub historických vozidel“, prvním presidentem byl zvolen Karel Jičínský.

Třetí skupina veteránistů se stala součástí Ústředního automotoklubu, organisace svým názvem připomínající neodbytně Svaz pro spolupráci s armádou. 

 

Po rozdělení Československa  v České republice zůstaly tři skupiny veteránistů.

První  v AKČR se vrátila k původnímu názvu Veteran Car klub České republiky a nadále zůstala národní autoritou FIVA a stala se gestorem vydávání zláštních manipulačních značek pro historická vozidla.  

Druhá skupina „Československý  klub historických vozidel“  změnila název  na Český klub historických vozidel. 

Třetí skupina  název později změnila až v roce 1966 na Asociaci historických vozidel v Ústředním  automotoklubu .

 

Obě menší skupiny vystupovali proti AKČR  a snažily se  získat národní autoritu FIVA.  Proto  v roce 1997 vznikl jejich návrh na zřízení Federace klubů historických vozidel.  Iniciátory byli Bedřich Danda, Karel Jičínský a Jiří Zítek. Tito pánové se hlásili o práva pro nově založenou FKHV, tvrdili, že oni jediní jsou oprávněni zastupovat vetánské hnutí a žádali národní autoritu FIVA. VCC ČR zastupoval věršinu veteránských klubů,  nositelem národní autority FIVA byl cca třicet roků, v jednáních se státními orgány dosáhl řadu úspěchů, a neměl důvod  činnost prospěšnou pro všechny majitele HV, ukončit. Docházelo ke sporům, které dosahovaly až na jednání FIVA, zakládající členové FKHV se snažili v jednání se státními orgány nahradit zástupce VCC ČR.

 

     

Logo VCC ČR                                     Logo ČKHV

 

V roce 2001 odchází z AKČR část klubů VCC ČR do nově založené Federace historických vozidel.  Vstupuje do Federace spolu s nově vytvořenou Únií klubů užitkové a vojenské historické techniky ČR. Bohužel spory  o kompetence pokračovaly mezi Federací  a AKČR. Příčinou  sporů  byl systém testování historických vozidel k propuštění na pozemních komunikace.

Protože spory již ohrožovaly samu podstatu  činnosti  veteránských klubů, nařídilo ministerstvo  dopravy vypracovat dohodu o spolupráci v testování historických vozidel.  Smlouva byly podepsána 12.12.2008.  Od tohoto data Spory o kompetence nahradila spolupráce Federace , AKČR a AKHV v ÚAMk,  Federace a zastupovala všechny veteránské kluby. Ve spolupráci s ostatními vedla další jednání,  související s  propuštěním historických vozidel do silničního provozu.

 

Václav Kafka toho jména druhý se 2003 stal presidentem Federace, po jeho odchodu na rallye, ze které není návratu, ho na dlouhý čas nahradil jeho skorobrácha Pavel Národa. V nové funkci stejně jako v časech VCC ČR zajišťoval spolu s prezídiem Federace většinu rostoucí agendy. Jeho práci ukončilo až vážné onemocnění.

 

 

 

 

Zájem o historická vozidla i jejich počet a rozmanitost stoupají, zvyšuje se počet klubů a počet členů, a přibývající agendu stále zajišťují  jedna či dvě osoby. Pro zvládnutí všech úkolů je nezbytné vybudovat stabilní administrativní zázemí s placeným personálem, s prostory a soudobým vybavením, se zodpovědností za databáze i za finance. Tato profesionalizace  práce Federace přinese zvýšení nákladů a hlavně efektivní plnění  povinnosti, které na ní vložil stát v oblasti testování historických vozidel. 

 

Majitelé  historických vozidel přijímají výsledky práce Federace jako samozřejmost. Neuvažují, kolik práce stojí za tím, že na svého veterána nakonec dostanou zvláštní registrační značku, že platí pojištění zákonné odpovědnosti ve výši zlomku ceny platné pro nová vozidla.  Když něco zrovna  nevyhovuje, nechybějí kritikové.

 

Kritikové si neuvědomují, že je nutné aby si Federace zajistila další prostředky na propagaci .

Proč? Protože se Federace  stává  ve spolupráci s druhými uskupeními již významnou  a jednotící složkou naší společnosti, hájící zájmy veteránské obce.  Proto musí  být Federace  také viděna na veřejnosti jako suverén  hájící  práva  sběratelů historických vozidel.

 

Proto se  Federace  rozhodla, být viděna. Tak vznikl 1. Galavečer českého veteránismu v důstojném prostředí Mercedes Fora.  Na tomto večeru byla řada  významných osob nejen z veteránského hnutí. Federace  seznámila  odbornou veřejnost  se  svou  právní subjektivitou, se svou činností  i s plány do  budoucna.  Stalo se to poprvé dne 18. ledna 2014.budoucna. 

 

 

 

                                                                                          Jaroslava Brutarová

Podrobnosti na: https://www.fkhv.nethttps://www.fkhv.net/o-nas-vcc-cr

—————

Zpět